Formulario de alta de socios

21 Mai 2010 , Non hai Comentarios »
Para ser admitido como socio do Club deberá enviar a solicitude e cumprir os requirimentos especificados nas Obrigas dos socios. Os menores de idade deberán acompañar autorización paterna.
Debe de enviar os seguintes datos (pode copialos e pegalos nun documento de word, openoffice, etc..)  e envíalos ao enderezo de contacto do Club clubultreia@gmail.com.

Nome: __________________________________________

DNI: _____________________

Enderezo: _________________________________________

Cidade: __________________________________________

Código postal: ___________

Provincia: _____________________________

Data de nacemento: ______ / _______ / _______

Teléfono: _________________

Teléfono móbil: _________________

Correo electrónico: __________________________

Manifesta ter lido e coñecer todas as normas do club, e comprometéndose a cumprilas, solicita o seu ingreso como socio no CLUB B.T.T.ULTREIA,

ASINADO:

en Santiago de Compostela, a _____ de ________________ de 20__

Facer un comentario

You must be logged in to post a comment.

Sitios que che interesan

Destacamos

As nosas Rutas

Wikiloc